Kontakt

ul. Nowowarszawska 14 lok. 1 15-206 Białystok

Biuro:

tel. (85) 743-18-34

fax (85) 743-18-34

Księgowość:

tel. (85) 652-63-79

fax (85) 664-34-60

Kadry:

tel. (85) 743-18-34

fax (85) 743-18-34

Specjaliści ds. BHP: 
tel. kom. 500 712 503

NIP: 542-26-26-090
REGON: 050876153
KONTO: PKO BP O/Białystok Nr. 52 1020 1332 0000 1602 0932 7455
KRS:0000197896 – Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 108 000,00 zł

If you see this Google Maps wasn't properly loaded. Please refresh your page 🙂