budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne

obiekty przemysłowy

obiekty socjalne i administracyjne

obiekty oświatowe i sportowe

sieci i instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne

instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne